Materiál na pripomienkové konanie
Názov: K návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 590 z 27. júna 2001, ktorým sa schválil Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života
Číslo materiálu: 2650/2001-52
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Príloha html
Návrh komuniké html