Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka
Číslo materiálu: 13102/2001-52
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet: Mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Návrh komuniké html