Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Zákon z ..... 2002, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Číslo materiálu: 808/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Dôvodová správa html
Návrh komuniké html