Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh zákona o dražbách
Číslo materiálu: 12836/2001-52
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Dôvodová správa html
Návrh komuniké html