Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh na zmenu určenia orgánov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961
Číslo materiálu: 1723/2002-8110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Príloha html
Návrh komuniké html