Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
Číslo materiálu: 3741/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Doložka zlučiteľnosti html
Dôvodová správa html
Návrh komuniké html