Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z.z. o poskytnutí jednorázového finančného príspevku príslušníkom československých a zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945
Číslo materiálu: 5815/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh zákona html
Dôvodová správa html
Návrh komuniké html