Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Návrh na realizáciu projektu Slovenský exil 20. storočia
Číslo materiálu: 5481/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh projektu html
Doložka html
Návrh komuniké html