UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

 

k návrhu Trestného poriadku

Číslo materiálu:

Predkladateľ:

minister spravodlivosti

Vláda

 1. schvaľuje
  1. návrh Trestného poriadku;
 2. poveruje

  predsedu vlády

  1. predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

   ministra spravodlivosti

  2. uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

 Vykoná: predseda vlády

minister spravodlivosti

Na vedomie: predseda Národnej rady SR