Materiál na pripomienkové konanie
Názov: Správa o realizácii projektu „Súdny manažment“ a návrh ďalšieho postupu                    
Číslo materiálu: 1373/2002-90
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

textový dokument Návrh uznesenia html
textový dokument Predkladacia správa html
textový dokument Projekt html
textový dokument Doložka vplyvov html
textový dokument Návrh komuniké html