Materiál na pripomienkové konanie
Názov:

Návrh na uzavretie Európskeho dohovoru o   dohľade  nad  podmienečne  odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi z 30. novembra 1964

Číslo materiálu:

9978/2002-8109

Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Predkladateľ: Ján Čarnogurský, minister
Podnet:  

Obsah

Návrh uznesenia vlády html
Návrh uznesenia Národnej rady html
Predkladacia správa html
Návrh na uzavretie Európskeho dohovoru html
Návrh na uzavretie Európskeho dohovoru (angl.) html
Dôvodová správa html
Návrh komuniké html