Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na ratifikáciu Občianskoprávneho dohovoru o korupcii

Číslo materiálu: 8870/99-8204
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21.10.2002
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 8.11.2002
Predkladateľ: Daniel Lipšic, minister spravodlivosti
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 117 z 1. marca 2000


Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Text dohovoru html
Text dohovoru (angl.) html
Dôvodová správa html
Návrh komuniké html