Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii

Číslo materiálu: 21 946/2002-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 25.10.2002
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15.11.2002
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR
Podnet: z vlastnej iniciatívy


Obsah

Návrh uznesenia html
Predkladacia správa html
Návrh ústavného zákona html
Dôvodová správa html
Návrh komuniké html