MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 21 946/02-62

 

 

Materiál na

pripomienkové konanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh

 

ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii ___________________________________________________________

 

 

 

 

 

Podnet:                                                                   Obsah materiálu:

 

z vlastnej iniciatívy                                                   1. Návrh uznesenia 

                                                 2. Predkladacia správa

3. Návrh ústavného zákona

                                                                               4. Dôvodová správa

                                                                               5. Návrh komuniké

 

                                                                             

 

 

Predkladá:

 

Daniel Lipšic

podpredseda vlády SR

a minister spravodlivosti SR

 

 

 

 

Bratislava október 2002

 

 

 


 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

 

 

k návrhu ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii

 

Číslo materiálu:

 

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda

A.         schvaľuje

A.1.             návrh ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii;

B.         poveruje

predsedu vlády

B.1.             predložiť vládny návrh ústavného zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti

B.2.             uviesť vládny návrh ústavného zákona v Národnej rade SR.

 Vykoná:      predseda vlády

podpredseda vlády a minister spravodlivosti