Návrh

 

Komuniké

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa...................... prerokovala a schválila návrh ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii.

            Týmto ústavným zákonom sa navrhujú zrušiť amnestie udelené bývalým predsedom vlády V.Mečiarom vykonávajúcim niektoré oprávnenia prezidenta SR, týkajúce sa zavlečenia M.Kováča ml. do cudziny 31. augusta 1995 a zmarenia referenda z 23. a 24. mája 1997.