Návrh komuniké

 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa......prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a o zmene a doplnení Občianskeho súdneho poriadku.