Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výkone znaleckej činnosti v odbore 39 00 00 strojárstvo, odvetvie 39 09 01 odhad hodnoty strojov a strojových zariadení

Číslo materiálu: 18875/2002-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10.12.2002
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27.12.2002
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej Republiky
Podnet: Podľa § 26 zákona č.36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch


Obsah

(23 kB) Predkladacia zpráva html (10 kB)
(25 kB) Návrh výnosu html (38 kB)
(82 kB) Odôvodnenie html (63 kB)
(1264 kB) Prílohy html (1.5 MB)