Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Správa o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR

Číslo materiálu: 538/2002-92
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 18.12.2002
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27.12.2002
Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR, odbor Justičnej informatiky a štatistiky, Župné nám. č. 13, 813 11 Bratislava 1
Podnet: Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002


Obsah

textový dokument (195 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (5 kB)
textový dokument (16 kB) Predkladacia správa html (8 kB)
textový dokument (44 kB) Správa o plnení html (23 kB)
textový dokument (173 kB) Príloha č.1 html (77 kB)
textový dokument (227 kB) Príloha č.2 html (359 kB)
textový dokument (15 kB) Príloha č.3 html (7 kB)
textový dokument (8 kB) Návrh komuniké html (3 kB)