Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Legislatívny zámer opatrení v oblasti boja proti korupcii, ktoré vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády SR pre Ministerstvo spravodlivosti SR v trestnej oblasti

Číslo materiálu: 2077/03-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 17.2.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5.3.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády č. 1359 z 11. decembra 2002, bod A.8

Obsah

(8 kB) Obal html (11 kB)
(16 kB) Návrh uznesenia html (11 kB)
(17 kB) Predkladacia správa html (14 kB)
(64 kB) Návrh legislatívneho zámeru html (95 kB)
(14 kB) Návrh komuniké html (15 kB)