Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o Úrade špeciálnej prokuratúry a Špeciálnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 23 111/02-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 25.2.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14.3.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003

Obsah

(8 kB) Obal html (19 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia html (29 kB)
(16 kB) Predkladacia správa html (21 kB)
(190 kB) Návrh zákona html (286 kB)
(153 kB) Dôvodová správa html (193 kB)
(254 kB) Doložky html (296 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (6 kB)