Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. júna 1998, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (oznámenie č. 203/1998 Z.z.)

Číslo materiálu: 25 430/02-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 25.2.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17.3.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah

(14 kB) Obal html (18 kB)
(6 kB) Predkladacia správa html (34 kB)
(26 kB) Výnos html (20 kB)
(28 kB) Dôvodová správa html (27 kB)