Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zmenu spôsobu viazania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určeným uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 89 zo dňa 5. februára 2003

Číslo materiálu: 2158/2003-42
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 04.03.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10.03.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah

(16 kB) Obal html (18 kB)
(11 kB) Návrh uznesenia html (16 kB)
(9 kB) Predkladacia správa html (10 kB)
(7 kB) Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť html (9 kB)
(5 kB) Vyhodnotenie pripomienkového konania html (7 kB)
(5 kB) Návrh komuniké html (6 kB)