Ministerstvo spravodlivosti

Slovenskej republiky

Číslo:   2158/2003-42 

 

 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie

vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N á v r h

 

na zmenu spôsobu viazania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti SR určeným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 89 zo dňa 5. februára 2003

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Podnet:

 

Obsah materiálu:

 

 

 

iniciatívny návrh

 

1. Návrh uznesenia

 

 

2. Predkladacia správa

 

 

3. Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť

 

 

4. Vyhodnotenie pripomienkového konania

 

 

5. Návrh komuniké

 

 

 

 

Predkladá:

 

Daniel Lipšic

podpredseda vlády

a minister spravodlivosti SR  

 

 

 

Bratislava 28. február 2003