Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych
 vplyvov a vplyvov na zamestnanosť 

 

 

 

 

 

1.      Odhad dopadu na verejné financie

 

Predmetný návrh neuplatňuje zvýšené požiadavky na štátny rozpočet v roku 2003. Ide len o zmenu spôsobu viazania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitol štátneho rozpočtu na rok 2003.

 

2.      Realizácia návrhu uznesenia nemá dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb. 

 

3.      Schválenie predmetného návrhu nemá dopad na životné prostredie.

 

4.      Realizácia návrhu uznesenia vlády k materiálu nemá žiadny vplyv na zamestnanosť.