Návrh komuniké

 

 

 

            Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa  ................... prerokovala a schválila návrh materiálu „Návrh na zmenu viazania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určeným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 89 zo dňa 5. februára 2003“.

 

            Cieľom predkladaného materiálu je zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkovú činnosť súdov Slovenskej republiky do konca roka 2003.