Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra

Číslo materiálu: 2428/2003-20
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 07.03.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21.03.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 1359 z 11. 12. 2002

Obsah

(14 kB) Obal html (13 kB)
(56 kB) Návrh uznesenia html (14 kB)
(17 kB) Predkladacia správa html (6 kB)
(60 kB) Návrh opatrení na zefektívnenie obchodného registra html (33 kB)
(53 kB) Príloha č.1 html (74 kB)
(73 kB) Príloha č.2 html (43 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (3 kB)