Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 1856/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10.03.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28.03.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah

(14 kB) Obal html (10 kB)
(205 kB) Návrh uznesenia html (8 kB)
(7 kB) Predkladacia správa html (9 kB)
(158 kB) Návrh zákona html (107 kB)
(57 kB) Dôvodová správa html (67 kB)
(8 kB) Návrh komuniké html (4 kB)