MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

 SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 1856/ 2003-53

 

 

 

 

Materiál na medzirezortné

pripomienkové konanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh

 

Zákon,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

 

Podnet:

 

Iniciatívny návrh

 

 

 

 

Obsah materiálu:

 

1.      Návrh uznesenia vlády

2.      Predkladacia správa

3.      Návrh zákona

4.      Dôvodová správa

5.      Návrh komuniké

 

 

 

 

 

 

Predkladá:

 

Daniel Lipšic

Podpredseda vlády pre legislatívu

a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

 

 

 

 

Bratislava 10. marec 2003