Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

SPRÁVA O ČINNOSTI AGENTA PRE ZASTUPOVANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KONANÍ PRED EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA ZA ROK 2002.

Číslo materiálu: 3462/2003-A/440/2003
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 26.03.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 2.04.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 732/1994

Obsah

(16 kB) Obal html (12 kB)
(250 kB) Návrh uznesenia html (3 kB)
(7 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(186 kB) Správa html (87 kB)
(224 kB) Príloha č.1 k správe html (116 kB)
(88 kB) Príloha č.2 k správe html (64 kB)
(88 kB) Príloha č.3 k správe html (38 kB)
(5 kB) Návrh komuniké html (2 kB)