MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: 3462/2003-A/440/2003

 

 

 

Materiál na rokovanie vlády

 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI AGENTA

 PRE ZASTUPOVANIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KONANÍ PRED EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA ZA ROK 2002


 

 

 

 

Podnet:

 

uznesenie vlády

Slovenskej republiky

č. 732/1994

 

 

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia

2. Predkladacia správa

3. Správa

4. Vyhodnotenie pripomienkého konania

5. Prílohy k správe

6. Návrh komuniké

 

 

Predkladá:

Daniel Lipšic

podpredseda vlády a

minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Bratislava marec 2003