Príloha č. 3

 

Prehľad finančných čiastok priznaných sťažovateľom v rámci spravodlivého zadosťučinenia alebo dohodnutých na základe rokovania o zmieri

 

VM - rezolúcia Výboru ministrov RE;
D - rozhodnutie o vyčiarknutí-zmier;
Bold – rozsudok nie je právoplatný

Sťažnosť č.

Meno

Nemajetková ujma

Majetková ujma

Trovy

Ex Gratia

Spolu

Rok

Sťažovateľ požadoval

25189/94 VM I.P. 54.000       54.000 1998  
26138/95 I.L. 5.000   1.000   6.000 1998 1.052.046
27061/95 J.K. 5.000   395   5.395 1998  
31534/96 W.M.           1999 nepožiadal
28409/95 VM M.S. 30.000 AUS       cca 90.000 1999  
36570/97 J.B.       100. 000 100.000 1999  
25006/94 I.S.           2000 nepožiadal
29024/95 VM P. S. 126. 000       126.000 2000  
24530/94 Š.V. 62.000       62.000 2000 25.273.689
34753/97 E.J. 150. 000       150.000 2000 14.000.000
43730/98 D E.S. 1     1.110.436 1.110.437 2000  
43737/98 F.D.       100. 000 100.000 2000  
36909/97 F.G. 1 1.399.148   141877 1.541.026 2000  
29021/95 J. K.       5. 000 5.000 2000  
29032/95 Ľ.F. 65. 000   500.000   565.000 2001 1.701.000
32686/96 V.M. 221.522 +   20.070   241.592 2001 3.747.125
40058/98 Š.G. 100. 000   10. 253   110.253 2001 1.828.269
40345/98 D.S. 80. 000       80.000 2001  
48672/99 J.N. o 8x 100. 000   15. 000   815.000 2001 36.368.424
38798/97 M.B.       125. 000 125.000 2001  
38853/97 E.Č.       200. 000 200.000 2001  
46843/99 M.R.       200. 000 200.000 2001  
32106/96 I.K.K 1.000 EUR   100 EUR   cca 48.400 2002 14.005.480
39752/98 H.M. 3.000 EUR       cca 126.000 2002 275.270
47227/99 M.B. 1.000 EUR   230 EUR   cca 51.660 2002 1.219.722 
47804/99 K.H. 3.500 EUR   300 EUR   cca 159.600 2002 2.394.970
38794/97 J.K.       110.000 110.000 2002  
41384/98 Š.V.       130.000 130.000 2002  
41263/98 D.K.       140.000 140.000 2002 10.700.000
30897/96 D J.M.       300.000 300.000 2002  
43377/98 J.Ž. 3.500 EUR   200 EUR   cca 151700 2003  
44912/98 J.K.   13.323 EUR 310 EUR   cca 558953 2003 760.849
41784/98 A.B.   1000 EUR 100 EUR   cca 44000 2003 3.500.500
44965/98 D.M a A.K.   2400 EUR 200 EUR   cca 104000 2003 16.492.776
41783/98 F.P.       150.000 150.000 2003