Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úlohy B.5 a B.6 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1154 z 12. decembra 2001 k prioritným úlohám vlády Slovenskej republiky vyplývajúcim z Pravidelnej správy o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 13. novembra 2001

Číslo materiálu: 3964/2003-8008
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 2.04.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17.04.2003
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah

(12 kB) Obal html (7 kB)
(9 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (4 kB)
(9 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(202 kB) Uznesenie č. 1154 z 12. 12. 2001 html (4 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (3 kB)