Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg, 8. 11. 1990 – ozn. č. 109/2002 Z.z.)

Číslo materiálu: 2208/2003-8008
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 3.04.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17.04.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Vladimír Palko, minister vnútra SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah

(6 kB) Obal html (12 kB)
(13 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (6 kB)
(9 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(11 kB) Príloha - text článku 6 a článku 40 Dohovoru html (6 kB)
(37 kB) Príloha - uznesenie vlády SR č. 1047/2000 html (6 kB)
(94 kB) Príloha - uznesenie NR SR č. 1276/2001 html (16 kB)
(6 kB) Návrh uznesenia Národnej rady SR html (2 kB)
(5 kB) Návrh komuniké html (2 kB)