NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

..........  volebné obdobie

 

 

 

číslo uznesenia

 

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

z .............. 2003

 

 

k návrhu na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 6 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti   (Štrasburg, 8. 11. 1990 – ozn. č. 109/2002 Z.z.)

 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky

vyslovuje súhlas

 s odvolaním výhrady Slovenskej republiky k článku 6 odsek 1 Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. 11. 1990