Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia

Číslo materiálu: 2073/2003-8008
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 09.04.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 05.05.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Eduard Kukan minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah

(6 kB) Obal html (10 kB)
(10 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (7 kB)
(12 kB) Predkladacia správa html (8 kB)
(28 kB) Text návrhu zmluvy html (8 kB)
(30 kB) Doložka prednosti html (11 kB)
(5 kB) Návrh uznesenia Národnej rady SR html (2 kB)
(5 kB) Návrh komuniké html (2 kB)