NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  

..........  volebné obdobie

číslo uznesenia

 

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z .............. 2003

 

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia

 

Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky

 vyslovuje súhlas

 so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o uplatňovaní výhrady svedomia

 a rozhodla,

 že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky