Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č . 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších prepisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 5878/03-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 16.05.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27.05.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 350 z 7. mája 2003, bod B.1

Obsah

(8 kB) Obal html (9 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (4 kB)
(8 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(37 kB) Návrh zákona html (15 kB)
(83 kB) Dôvodová správa html (55 kB)
(16 kB) Návrh komuniké html (3 kB)