Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o registrácii údajov v obchodnom registri, ukladaní listín do zbierky listín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 2428/2003-20
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 22.05.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 11.06.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 280 z 23. 4. 2003

Obsah

(6 kB) Obal html (9 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (4 kB)
(6 kB) Predkladacia správa html (13 kB)
(161 kB) Návrh zákona html (49 kB)
(107 kB) Dôvodová správa html (77 kB)
(16 kB) Doložka zlučiteľnosti html (6 kB)
(7 kB) Doložka finančných, ekonomických, enviromentálnych vplyvov html (2 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (2 kB)