Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Legislatívny zámer zákona o úpadku (insolvenčný zákon)

Číslo materiálu: 5461/ 2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 28.05.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18.06.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah

(13 kB) Obal html (9 kB)
(224 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (4 kB)
(538 kB) Návrh legislatívneho zámeru html (207 kB)
(5 kB) Doložka zlučiteľnosti html (12 kB)
(8 kB) Návrh komuniké html (1 kB)