Návrh

 

Komuniké

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa........... prerokovala a schválila návrh legislatívneho zámeru zákona o úpadku (insolvenčný zákon);