Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh Trestného zákona

Číslo materiálu: 2579/03-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 03.06.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.07.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003

Obsah

(7 kB) Obal html (9 kB)
(209 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (4 kB)
(20 kB) Predkladacia správa html (12 kB)
(159 kB) Prehľad ustanovení html (67 kB)
(495 kB) Návrh zákona - všeobecná časť html (273 kB)
(1089 kB) Návrh zákona - osobitná časť html (380 kB)
(45 kB) Dôvodová správa html ( kB)
(8 kB) Návrh komuniké html (1 kB)