Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh Trestného poriadku

Číslo materiálu: 2580/03-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 03.06.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.07.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003

Obsah

(8 kB) Obal html (9 kB)
(209 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (4 kB)
(28 kB) Predkladacia správa html (13 kB)
(200 kB) Prehľad ustanovení html (258 kB)
Obsah html (153 kB)
(1303 kB) Návrh zákona html (701 kB)
(611 kB) Dôvodová správa html (427 kB)
(8 kB) Návrh komuniké html ( kB)