Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky, ktorou sa upravujú podmienky a spôsob výkonu súdom uloženého psychiatrického, protitoxikomanického, protialkoholického, sexuologického ochranného liečenia a ochranného liečenia patologického hráčstva počas výkonu trestu odňatia slobody

Číslo materiálu: 6164/03-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 05.06.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27.06.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah

(8 kB) Obal html (9 kB)
(7 kB) Predkladacia správa html (2 kB)
(37 kB) Návrh vyhlášky html (20 kB)
(27 kB) Odôvodnenie html (20 kB)