Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Správa o príprave zákona o odškodnení všetkých kategórií obetí komunistického systému v zmysle zákona č. 125/1996 Z. z. o protiprávnosti a nemorálnosti komunistického režimu

Číslo materiálu: 7452/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 18.06.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27.06.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Inicatívny návrh

Obsah

(7 kB) Obal html (9 kB)
(195 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (4 kB)
(10 kB) Predkladacia správa html (3 kB)
(40 kB) Správa html (3 kB)
(18 kB) Návrh komuniké html (2 kB)