Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na začatie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého ul. č. 7“

Číslo materiálu: 4861/2003-42
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 26.06.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 04.07.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1231/2002 bod D.24


Obsah

(8 kB) Obal html (10 kB)
(11 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (5 kB)
(7 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(28 kB) Návrh na začatie stavby html (25 kB)
(8 kB) Doložka finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť html (3 kB)
(5 kB) Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania html (1 kB)
(5 kB) Návrh komuniké html (2 kB)