Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o súdnych úradníkoch

Číslo materiálu: 7988/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 03.07.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18.07.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh


Obsah

(17 kB) Obal html (11 kB)
(197 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (8 kB)
(8 kB) Predkladacia správa html (4 kB)
(149 kB) Návrh zákona html (42 kB)
(28 kB) Dôvodová správa html (13 kB)
(34 kB) Dôvodová správa - osobitná časť html (20 kB)
(9 kB) Návrh komuniké html (2 kB)