MINISTERSTVO  SPRAVODLIVOSTI

SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Číslo: 6346/03-53

 

 

Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

 

 

 

 

 

Návrh

 

zákona

 

o súdnych úradníkoch

 

 

 

 

 

Podnet:

Iniciatívny materiál

 

 

 

 

 

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia

2. Predkladacia správa

3. Návrh zákona

4. Dôvodová správa

5. Návrh komuniké

 

 

Predkladá:

 

Daniel Lipšic

podpredseda vlády

a minister spravodlivosti

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

Bratislava 2.júl 2003