Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh optimalizácie súdnej sústavy

Číslo materiálu: 3098/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 03.07.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 9.07.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe programového vyhlásenia vlády SR


Obsah

(17 kB) Obal html (11 kB)
(197 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (6 kB)
(11 kB) Predkladacia správa html (3 kB)
(63 kB) Návrh optimalizácie súdnej sústavy html (54 kB)
(3 338 kB) Mapy sietí vyšších a obvodných súdov html (238 kB)
(47 kB) Tabuľka – KS po optimalizácii html (30 kB)
(285 kB) Tabuľka – OS po optimalizácii html (390 kB)
(9 kB) Finančné aspekty súdnej sústavy – informácia html (5 kB)
(235 kB) Súdivosť v jednotlivých regiónoch html (- kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (2 kB)