Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o opatreniach voči osobám, ktoré nadobudli majetok protiprávnym spôsobom

Číslo materiálu: 9180/2003-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21.07.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 08.08.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003
E-mail
(na zasielanie pripomienok):
jana.hrenova@justice.sk


Obsah

(20 kB) Obal html (11 kB)
(169 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (8 kB)
(15 kB) Predkladacia správa html (7 kB)
(41 kB) Návrh zákona html (26 kB)
(79 kB) Dôvodová správa html (57 kB)
(7 kB) Návrh komuniké html (3 kB)