Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh opatrení smerujúcich k urýchleniu realizácie zákona č. 105/2002 Z.z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945 v znení neskorších právnych predpisov

Číslo materiálu: 5815/2003-54/86
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21.07.2003
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29.07.2003
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
E-mail
(na zasielanie pripomienok):
edita.vargova@justice.sk


Obsah

(17 kB) Obal html (10 kB)
(184 kB) Návrh uznesenia vlády SR html (12 kB)
(9 kB) Predkladacia správa html (5 kB)
(31 kB) Materiál html (20 kB)
(6 kB) Návrh komuniké html (2 kB)